Tillbaka

Börjes trädgård kräver inget jobb

Trädgård
Tänk dig en vacker och frodig trädgård som varken behöver vattnas, gödslas, rensas eller grävas. Den trädgården finns hemma hos Börje Remstam.

Det låter egentligen för bra för att vara sant: en arbetsfri trädgård. Särskilt för alla oss som varje år tillbringar många timmar med att rensa ogräs som riskerar att kväva våra små späda plantor.

Men Börje Remstam vet att den arbetsfria odlingen fungerar. Hemligheten heter täckodling, något som han ägnat sig åt i mer än 40 år. Steg för steg har han förvandlat lerig jord till perfekt matjord, och växtkraften har ökat för varje år.

– I dag är vi till 90 procent självförsörjande på grönsaker, säger han när vi träffar honom och hans fru Margareta och får en rundvandring i deras fantastiska trädgård i Ryningsberg utanför Eskilstuna.

 

Humlor, bin och andra pollinerare gör ett viktigt jobb i trädgården.

 

HÄR VÄXER BLOMMOR och grönsaker sida vid sida. Ett fruktträd här, ståtliga majsplantor där och längre in ett helt växthus för mer känsliga grödor som tomater, gurka och paprika. Meterhöga stockrosor i olika färger samsas med kryddväxter, och under några lummiga träd finns en liten damm med röda näckrosor.

Inbjudande träbänkar och bord är utplacerade runt om i trädgården, små oaser där man kan slå sig ner en stund och betrakta allt som växer. Överallt hörs ett muntert surrande, det är humlor, bin och andra pollinerare som flyger från blomma till blomma i jakt på nektar och pollen.

Att täckodla innebär att man använder trädgårdsavfall, som gräsklipp, löv och annat organiskt material, för att täcka jorden. Med det hindras ogräset att växa samtidigt som jorden behåller sin fuktighet.

På så sätt behöver det inte heller gödslas eller tillföras extra jord. Det sker naturligt genom att förmultnande växtdelar bryts ner och ny jord skapas. Tanken är att så långt som möjligt efterlikna naturens eget kretslopp där växter bryts ner och blir till näring som tas upp av nästa generation.

 

Det är viktigt att njuta av allt det vackra också. Börje och Margareta Remstam kopplar av i en av trädgårdens små oaser.

 

MAN SKULLE KUNNA tro att det blir skräpigt med täckodling när halm, vissna löv och annat trädgårdsavfall läggs runt plantor och buskar. Men nej, tvärtom. Allt ser väldigt prydligt och välordnat ut. Däremot gillar Börje inte räta linjer i sin trädgård, så gångarna slingrar sig fram mellan oregelbundet formade planteringar och rabatter.

– Jag vill ha det lite hur som helst, det blir vackrast så, säger han.

Utmaningen för den som vill satsa på täckodling kan däremot vara att hitta tillräckligt med täckmaterial.

– Jag har det väl förspänt genom att jag får klippet från kyrkans gräsmattor här bredvid. Jag kan också hämta löv där på hösten, säger han.

Om det är något som gör jorden i Börjes trädgård så fin är det daggmaskarna. Det är deras nedbrytningsarbete – det vill säga att äta och bajsa – som gör jorden så bra för odling.

– Så gräv inte i jorden, då förstör du maskarnas gångar. Behöver du luckra jorden så gör det försiktigt med en grep, tipsar Börje.

 

Växtkraften i jorden ökar år för år.

 

VARJE ÅR TAR han emot mängder av besökare i sin trädgård. Det kan vara privatpersoner som vill lära mer, eller kursdeltagare från olika sammanhang. Det är många som vill ta del av hans kunskaper, och det är inte för inte Börje Remstam kallas täckodlingens konung. ●

 

TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: SAMUEL UNÉUS