Tillbaka

Förändring gällande licenshavare

Övrigt

Vid årsskiftet kliver Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ur lotterisamarbetet. Det innebär att 2023 blir sista året som de tar del av överskottet från försäljningen av Glädjelotten.

Socialdemokraterna, SSU och S-kvinnor kvarstår som licenshavare och lotterierna fortsätter precis som vanligt.

Lycka till med 2024 års dragningar, lottskrap och MiljonQuizande!

Jonas Lindholm

VD Kombispel