Allmänna villkor

Genom att prenumerera på något av våra skraplottspaket eller delta i Nitlottsdragningen bekräftar du att du tagit del av de Allmänna villkoren och accepterat dem.

1. Information om Cookies

En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare. Cookies kan lagra information som är värdefull att spara mellan dina besök på webbplatsen. Vi använder cookies för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används. Vi följer inte hur enskilda personer använder webbplatsen och lagrar inga personuppgifter (namn, e-post, IP-adresser eller liknande) i våra cookies. Webbplatsen använder Google Analytics som webbanalysverktyg. De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

 • Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
 • Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
 • Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
 • Antal gånger som du besökt webbplatsen
 • Ett unikt ID för din webbläsare
 • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Så förhindrar du att cookies lagras

Om du inte vill att den här webbplatsen ska lagra cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

 • Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare
 • Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas.
 • Du kan ladda ner en plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics, inte på någon webbplats du besöker, kommer att skriva cookies till din webbläsare eller spåra hur
  du använder webbplatsen.

Om du inte vill tillåta cookies, kan du ange det i din webbläsares inställningar. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Accepterar du inte cookies kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera.

Genom att surfa på gladjelotten.se samtycker du till Kombispels användning av cookies för de ändamål som angivits ovan. Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies, ber vi dig kontakta kundservice. 

2. Lotteritillstånd

Kombispel står under Lotteriinspektionens tillsyn och kontroll och våra lotterier bedrivs med tillstånd beviljade av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har utsett Patrik Gustafsson till kontrollant för Kombispels lotterier.

Glädjelotten

 • Försäljningstid: 2018-12-01–2019-12-31.
 • Förmånstagare: Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), S-kvinnor och Socialdemokrater för tro och solidaritet.
 • Lotteriföreståndare: Jonas Lindholm.

3. Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Lotteriinspektionen

Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
www.lotteriinspektionen.se

Lotterikontrollant: Patrik Gustafsson 

4. Personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt kundåtagande gentemot dig och i syfte att samla in statistiskt underlag, registrerar och behandlar Kombispel de personuppgifter som du frivilligt lämnat till Kombispel, som exempelvis personnummer, namn, adress och mejladress. Kombispel är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de uppgifter du lämnat till oss. I de fall anmälan till lotteriet sker utan uppgift om personnummer kommer Kombispel att söka fram personnumret för att säkerställa att du är myndig, att den korrekta folkbokföringsadressen har angivits samt för kontroll av antalet lotter. Genom att använda dig av Kombispels tjänster samtycker du till att Kombispel får behandla dessa personuppgifter för de ändamål som närmare anges i dessa villkor. Uppgifterna lagras under maximalt tre år efter det att kundförhållandet upphört. 

Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss per mejl och begär att uppgifterna avlägsnas. Kombispel förbehåller sig rätten att marknadsföra egna, samt samarbetspartners, produkter och tjänster till dig via t ex post, telefon, sms och e-post. Om du inte önskar få sådan marknadsföring, kontakta Kombispels kundservice.

Du har enligt Personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Kombispels behandling av dina uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till Kombispel, Kundservice, 113 94 Stockholm. Du har även rätt att begära att Kombispel rättar, blockerar eller raderar sådana personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Begäran om rättelse skickas till kundservice på ovanstående adress.

5. Villkor för deltagande i Extrachansen

För att kunna delta i Extrachansen på www.gladjelotten.se måste du vara folkbokförd i Sverige och över 18 år. När du registrerar dig kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person och Adressregister). Vid registreringen använder vi oss av skyddad förbindelse så att dina uppgifter hålls hemliga. Det är inte tillåtet att delta med någon annans uppgifter. 

På samtliga Glädjelotter som inte har någon vinst direkt på skrapet (sk. nitlotter) har du en extra chans att vinna 10.000 kronor. För att delta registrerar du den 7-ställiga Internetkoden som du hittar i mitten av skrapfältet på lotten, tillsammans med ditt personnummer och din epostadress. Av samtliga koder som registreras drar vi varje månad en vinnare som vinner 10.000 kronor. Du kan enbart registrera nitlotter. Varje kod kan bara registreras en gång. En lott kan bara delta i en dragning. Vinnande kod presenteras på www.gladjelotten.se  direkt efter varje månads dragning. Kombispel kontaktar vinnarna. 

När du använder www.gladjelotten.se är du skyldig att vara medveten om dessa villkor:

 • Du får inte ändra, kopiera, sprida eller sälja vidare programvara, produkter eller tjänster som ingår i Kombispel.
 • Du får inte överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program.

6. Ansvarsfrågor

Kombispel ansvarar inte för:

 • Skada som beror på omständigheter utanför Kombispels kontroll vilka omständigheter Kombispel inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Kombispel ansvarar för:

 • Skada som orsakats dig vid fel i Kombispels tjänster inom vår kontroll eller skada som orsakas dig av Kombispels oaktsamhet. Förutsatt att du enligt lag är berättigad till ersättning för liden skada och att du vidtagit skäliga och rimliga åtgärder för att begränsa din skada samt att du utan oskäligt dröjsmål reklamerat och påtalat felet och/eller oaktsamheten för Kombispel.

7. Ändringar i villkoren

Kombispel förbehåller sig rätten att löpande ändra dessa villkor. Genom att fortsätta att använda dig av Kombispels tjänster efter det att de aviserade ändringarna trätt i kraft, samtycker du även till de aviserade villkorsändringarna. 

 

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.     

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Hemsida: www.arn.se    

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).