Allmänna villkor

1. Villkor för prenumerationslotterierna Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet

Prenumerationen innebär att du får en ny lott hemskickad varje månad så länge du inte aktivt kontaktar oss och avslutar din beställning. Varje lott kostar 200 kronor, en fakturaavgift på 25 kronor tillkommer vid varje fakturering. Ansluter du dig till Autogiro undviker du fakturaavgiften. Lotten ska betalas senast den sista varje månad.

I de fall anmälan till lotteriet sker utan uppgift om personnummer kommer Kombispel att söka fram personnumret för att säkerställa att du är myndig, att den korrekta folkbokföringsadressen har angivigt samt för kontroll av antalet lotter. Alla uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL), se punkt 5.

Lotten skickas ut i samband med att dragningarna startar. Ditt lottnummer finns, efter inloggning, tillgängligt på hemsidan den första dragningsdagen.

Uppsägning av lotten görs genom att kontakta Kombispels kundservice via post, e-post eller telefon senast på fakturans förfallodag för att vi ska hinna verkställa din uppsägning till den omgång som startar månaden efter.

Namn och bild på vinnare av högvinster i Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet kan komma att publiceras i lokaltidningar och annan massmedia samt förekomma i lotteriets marknadsföringsmaterial. I samband med det blir vinnarens namn offentligt. Vinnare samtycker, utan krav på ersättning, till denna typ av publicering. Om vinnaren motsätter sig eventuellt deltagande i massmedia, kommer Kombispel att respektera det.

Genom att betala lottpriset bekräftar du att du tagit del av de Allmänna villkoren och accepterat dem.

För nya och befintliga kunder finns ibland erbjudande att ta del av där man får lotten till ett rabatterat pris och/eller ibland även en premie i samband med att man tecknar sig för en prenumeration. För dessa erbjudande finns en begränsning där varje enskilt hushåll får ta ta del av dessa nykundserbjudanden maximalt tre gånger under en 12 månadersperiod. 

2. Information om cookies

En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare. Cookies kan lagra information som är värdefull att spara mellan dina besök på webbplatsen. Vi använder cookies för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används. Vi följer inte hur enskilda personer använder webbplatsen och lagrar inga personuppgifter (namn, e-post, IP-adresser eller liknande) i våra cookies. Webbplatsen använder Google Analytics som webbanalysverktyg. De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

 • Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
 • Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
 • Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
 • Antal gånger du besökt webbplatsen
 • Ett unikt ID för din webbläsare
 • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Så förhindrar du att cookies lagras

Om du inte vill att den här webbplatsen ska lagra cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

 • Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare
 • Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas
 • Du kan ladda ner en plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics inte på någon webbplats du besöker, kommer att skriva cookies till din webbläsare eller spåra hur du använder webbplatsen

Om du inte vill tillåta cookies, kan du ange det i din webbläsares inställningar. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Accepterar du inte cookies kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera.

Genom att surfa på Kombispels webbplats samtycker du till Kombispels användning av cookies för de ändamål som angivits ovan. Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig kontakta kundservice.

3. Lotteritillstånd

Kombispel står under Lotteriinspektionsens tillsyn och kontroll och våra lotterier bedriv med tillstånd beviljade av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har utsett Patrik Gustafsson till kontrollant för Kombispels lotterier.

Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet

 • Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet är godkänt av Lotteriinspektionen och gäller för 2 700 000 lotter
 • Försäljningstid: 20190101 - 20191231
 • Ordinarie vinster skickas direkt hem till vinnaren utan kostnad. Sista vinstutlämningsdag är två månader efter sista försäljningsdag, dock senast 20200229
 • Förmånstagare: Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)
 • Lotteriföreståndare: Jonas Lindholm

Femman och Glädjelotten i butik

 • Försäljningstid: 20181201 - 20191231
 • Sista vinstutlämningsdag för lotter i butik: 20200229 (20190228 för lotter sålda under 2018)
 • Förmånstagare: Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), S-kvinnor och Socialdemokrater för tro och solidaritet
 • Lotteriföreståndare: Jonas Lindholm

4. Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Vx. 0152-650 100
www.lotteriinspektionen.se

Lotterikontrollant: Patrik Gustavsson

5. Personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt kundåtagande gentemot dig och i syfta att samla in statistiskt underlag, registrerar och behandlar Kombispel de personuppgifter som du frivilligt lämnat till Kombispel, som exempelvis personnummer, namn, adress och e-postadress. Kombispel är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de uppgifter du lämnat till oss. I de fall anmälan till lotteriet sker utan uppgift om personnummer kommer Kombispel att söka fram personnumret för att säkerställa att du är myndig, att den korrekta folkbokföringsadressen har angivits samt för kontroll av antalet lotter. Genom att använda dig av Kombispels tjänster samtycker du till att Kombispel får behandla dessa personuppgifter för de ändamål som närmare anges i dessa villkor. Uppgifterna lagras under maximalt tre år efter det att kundförhållandet upphört. Om du inte vill att dina uppgifter ska finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss per e-post och begär att uppgifterna avlägsnas. Kombispel förbåller sig rätten att marknadsföra egna, samt samarbetspartners produkter och tjänster till dig via t.ex. post, telefon, sms och e-post. Om du inte önskar få sådan marknadsföring kontaktar du vår kundservice.

Du har enligt Personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Kombispels behandling av dina uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till:

Kombispel
Kundservice
113 94 Stockholm.

Du har även rätt att begära att Kombispel rättar, blockerar eller raderar sådana personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Begäran om rättelse skickas till kundservice på ovanstående adress.

6. Villkor för webbkonto på kombispel.se

För att ha ett konto för att logga in på www.kombispel.se där du hanterar dina uppgifter, rättar din/a lott/er samt gör vinstval måste du vara folkbokförd i Sverige och fyllt 18 år. När du registrerar dig kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person och Adressregister). Vid registreringen använder vi oss av skyddad förbindelse så att dina uppgifter hålls hemliga. Det är inte tillåtet att skapa ett konto med någon annans uppgifter och kan bara ha ett konto.

Du loggar in på ditt webbkonto med ett personligt användarnamn och lösenord. Det är förbjudet att logga in med någon annans personuppgifter och du ansvarar själv för att ingen obehörig får tillgång till dina uppgifter eller den skada som därmed kan uppstå. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till dina inloggingsuppgifter eller obehörigen brukar ditt konto ska du omgående meddela detta till Kombispel.

När du använder Kombispels hemsida är du skyldig att vara medveten om dessa villkor:

 • Du får inte ändra, kopiera, sprida eller sälja vidare programvara, produkter eller tjänster som ingår i Kombispel
 • Du får inte överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program

Du hittar dina eventuella vinstval under Mina lotter på Mina sidor.

7. Ansvarsfrågor

Kombispel ansvarar inte för:

 • Skada som beror på omständigheter utanför Kombispels kontroll vilka omständigheter Kombispel inte skäligen kunnat undvika eller övervinna

Kombispel ansvarar för:

 • Skada som orsakats dig vid fel i Kombispels tjänster inom vår kontroll eller skada som orsakas dig av Kombispels oaktsamhet. Förutsatt att du enligt lag är berättigad till ersättning för liden skada och att du vidtagit skäliga och rimliga åtgärder för att begäränsa din skada samt att du utan oskäligt dröjsmål reklamerat och påtalat felet och /eller oaktsamheten för Kombispel

8. Ändringar i villkoren

Kombispel förbehåller sig rätten att löpande ändra dessa villkor. Genom att fortsätta ditt abonnemang och /eller genom att använda dig av Kombispels tjänster efter det att de aviserade ändringarna trätt i kraft, samtycker du även till de aviserade villkorsändringarna. Samtycker du inte till villkorsändringarna äger du rätt att säga upp ditt konto och abonnemang genom att kontakta Kombispels kundservice via post, e-post eller telefon.

Allmänna Reklamationsnämnden

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.